Το ακαδ. έτος 2024-2025 το ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ θα υλοποιηθεί με εκπαιδευτικές διαδικασίες πλήρως εξ αποστάσεως με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (Master in Public Management).

Το Φ.Ε.Κ. αντικατάστασης του ΠΜΣ είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf εδώ
Το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του ΠΜΣ είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf εδώ
Το ΦΕΚ τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας  του ΠΜΣ είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf εδώ

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων, κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος.

 

Κράτα το

Κράτα το

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

VIDEO ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων»