Φύλο

Άνδρας
0%
Γυναίκα
0%

Ηλικία

20-30
0%
31-40
0%
41-50
0%
51-60
0%

Τόπος Μόνιμης Κατοικίας

Αττική
0%
Ήπειρος
0%
Πελοπόννησος
0%

Τομέας Εργασίας

Δημόσιας/Δημοτικής Διοίκησης
0%
Ενέργεια
0%
Εστίασης/Διασκέδασης
0%
Εκπαίδευση
0%
Υγείας
0%
Οικονομικός/Λογιστικών
0%
Τραπεζικός/Χρηματιστηριακός
0%

Επαγγελματική κατάσταση

Δημόσιος Υπάλληλος
0%
Ιδιωτικός Υπάλληλος
0%

Έτη εργασίας

1 - 5 έτη
0%
5 - 10 έτη
0%
10-15 έτη
0%
15-20 έτη
0%
Πάνω από 20 έτη
0%

Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών έχουν επιτευχθεί πλήρως

Κλίμακα αξιολόγησης: 5: Συμφωνώ,  4: Μάλλον συμφωνώ,   3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,   2: Μάλλον διαφωνώ,  1: Διαφωνώ

1: Διαφωνώ
0%
2: Μάλλον διαφωνώ
0%
3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
0%
4: Μάλλον συμφωνώ
0%
5: Συμφωνώ
0%

Tο περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου

Κλίμακα αξιολόγησης: 5: Συμφωνώ,  4: Μάλλον συμφωνώ,   3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,   2: Μάλλον διαφωνώ,  1: Διαφωνώ

1: Διαφωνώ
0%
2: Μάλλον διαφωνώ
0%
3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
0%
4: Μάλλον συμφωνώ
0%
5: Συμφωνώ
0%

Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδέει αποτελεσματικά τη θεωρία με την πράξη

Κλίμακα αξιολόγησης: 5: Συμφωνώ,  4: Μάλλον συμφωνώ,   3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,   2: Μάλλον διαφωνώ,  1: Διαφωνώ

1: Διαφωνώ
0%
2: Μάλλον διαφωνώ
0%
3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
0%
4: Μάλλον συμφωνώ
0%
5: Συμφωνώ
0%

Το εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών

Κλίμακα αξιολόγησης: 5: Συμφωνώ,  4: Μάλλον συμφωνώ,   3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,   2: Μάλλον διαφωνώ,  1: Διαφωνώ

1: Διαφωνώ
0%
2: Μάλλον διαφωνώ
0%
3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
0%
4: Μάλλον συμφωνώ
0%
5: Συμφωνώ
0%

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα συμβάλει αποτελεσματικά στην επαγγελματική μου αποκατάσταση

Κλίμακα αξιολόγησης: 5: Συμφωνώ,  4: Μάλλον συμφωνώ,   3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ,   2: Μάλλον διαφωνώ,  1: Διαφωνώ

1: Διαφωνώ
0%
2: Μάλλον διαφωνώ
0%
3: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
0%
4: Μάλλον συμφωνώ
0%
5: Συμφωνώ
0%