ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ- ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
1)Βαθμολογία Πτυχίου – Συντελεστής Στάθμισης 50%
· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΣΧΟΛΕΣ 5ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) : ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 1
· ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – Ε.Μ.Π. (ΣΧΟΛΕΣ 4ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ): ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,9
· ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.: ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ × 0,6
Σε περίπτωση ύπαρξης masters η βαθμολογία του υποψηφίου πριμοδοτείται με ποσοστό 30%

2)Βαθμολογία Συστατικών Επιστολών – Συντελεστής Στάθμισης 10%
Recommended 5
Highly Recommended 10

3)Βαθμολογία Αγγλικών – Συντελεστής Στάθμισης 10%
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 0,3
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 0,6
ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 1

4)Βαθμολογία Συνέντευξης – Συντελεστής Στάθμισης 30%
Η επιτροπή αξιολογεί:
α) Την αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητες επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες.
β) Τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας.
γ) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.
δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, εκτός της πτυχιακής εργασίας.
Η επιτροπή βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με άριστα το 10 (ξεκινώντας πάντα από τη μονάδα).