Δημητρέλης Παναγιώτης

Έτος αποφοίτησης : 2020

Εργασιακή θέση σήμερα : Δημόσιος Υπάλληλος

Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να συνεχίστε τις σπουδές σας;   Για επαγγελματικούς λόγους και για επιπλέον γνώσεις.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που αποκτήσατε στις μεταπτυχιακές σας σπουδές και έχουν συμβάλει στην επαγγελματική σας εξέλιξη;

Καλύτερη  κριτική σκέψη και γνώση σύγχρονων λογισμικών συστημάτων

Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους παρακολουθούν τώρα το μεταπτυχιακό;

Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις

Μοιραστείτε μαζί μας μια εμπειρία από τις σπουδές σας στο μεταπτυχιακό που ξεχωρίζετε.

Σαν εμπειρία θα μπορούσα να αναφέρω την παρακολούθηση συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και τις συνεργασίες με συμφοιτητές για την ολοκλήρωση εργασιών


Μοιρασγέντη Μαρία

Έτος αποφοίτησης : 2020

Εργασιακή θέση σήμερα : Προϊσταμένη τμήματος δημόσιας υπηρεσίας

Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να συνεχίστε τις σπουδές σας;

Το αντικείμενο του ΜΤΧ έχει άμεση συνάφεια με το επιστημονικό υπόβαθρο της θέσης στην οποία εργάζομαι.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που αποκτήσατε στις μεταπτυχιακές σας σπουδές και έχουν συμβάλει στην επαγγελματική σας εξέλιξη;

Διεύρυνση των γνώσεων και του τρόπου σκέψης μου,  τόσο σε θέματα  καταγραφής της γνώμης των συναλλασσόμενων πολιτών με την υπηρεσία, στη διενέργεια οικονομικών ελέγχων που πραγματοποιούμε σε εποπτευόμενους συλλόγους , όσο και τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού, των οικονομικών πολιτικών και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους παρακολουθούν τώρα το μεταπτυχιακό;

Να δώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους γιατί το αντικείμενο του, συμβάλει να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική αντίληψη της δημόσιας διοίκησης.

Μοιραστείτε μαζί μας μια εμπειρία από τις σπουδές σας στο μεταπτυχιακό που ξεχωρίζετε.

Τη διενέργεια της διπλωματικής μου εργασίας, η οποία  με την καθοδήγηση της επιβλέπουσας αυτής , κ. Σκίντζη, ήταν μια ξεχωριστή  διαδικασία στατιστικών ελέγχων, όχι απλά και μόνο για τη διπλωματική, αλλά γιατί πραγματικά ήθελα να διαπιστώσω για δική μου γνώση τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πολιτών που αφορούσε το θέμα της διπλωματικής μου.


Πετροπούλου Σταυρούλα

Έτος αποφοίτησης : 2020

Εργασιακή θέση σήμερα : Ελεύθερος επαγγελματίας- Δικηγόρος

Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να συνεχίστε τις σπουδές σας;

Γιατί μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον και ήθελα να επεκτείνω τις γνώσεις μου προς την διοίκηση των επιχειρήσεων. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συνδυασμό Δίκαιο και Οικονομία.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που αποκτήσατε στις μεταπτυχιακές σας σπουδές και έχουν συμβάλει στην επαγγελματική σας εξέλιξη;

Σίγουρα της έρευνας και της στατιστικής/αναλυτικής σκέψης.  Άμεσα ενδεχομένως δεν συμβάλλει στην επαγγελματική μου εξέλιξη,  όσο να φιλτράρω πλέον την εργασία μου και από αυτή την σκοπιά.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους παρακολουθούν τώρα το μεταπτυχιακό;

Ότι είναι ένα απαιτητικό μεταπτυχιακό,  με ενδιαφέρουσες θεματικές. Και να ξεκινήσουν διάβασμα και εργασίες από νωρίς!!!

Μοιραστείτε μαζί μας μια εμπειρία από τις σπουδές σας στο μεταπτυχιακό που ξεχωρίζετε.

Η πρώτη επαφή με την χρηματοοικονομική ανάλυση και τις ποσοτικές μεθόδους! Η συγγραφή εργασιών (στη νομική Αθηνών δεν είχαμε εργασίες) , δύσκολο task,  αλλά η ικανοποίηση ολοκλήρωσης μιας μελέτης μεγάλη!!


Τσάκωνας Ιωάννης

Έτος αποφοίτησης : 2020

Εργασιακή θέση σήμερα : Μόνιμος Υπάλληλος στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βέλου-Βόχας με την επωνυμία “ΑΝΕΛΙΞΗ” με καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού.

Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να συνεχίστε τις σπουδές σας;

Διότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αντικρίζει απόλυτα τα καθήκοντα μου στην υπηρεσία μου αλλά και γιατί μου δίνει την δυνατότητα να καλλιεργηθώ σε επιπλέον ζητήματα στην δημόσια διοίκηση.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που αποκτήσατε στις μεταπτυχιακές σας σπουδές και έχουν συμβάλει στην επαγγελματική σας εξέλιξη;

Στον τρόπο και επιπλέον χρόνο σκέψης για την επιλογή της απόφασης για την διοίκηση του τομέα μου.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους παρακολουθούν τώρα το μεταπτυχιακό;

Να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσα διδάσκονται από ένα πλήρες καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (καθηγητές).

Μοιραστείτε μαζί μας μια εμπειρία από τις σπουδές σας στο μεταπτυχιακό που ξεχωρίζετε.

Η αμφίδρομη και ειλικρινή σχέση με τους καθηγητές μου. Σχέση που δίνει την δυνατότητα να ξεφύγει η εκπαίδευση του μεταπτυχιακού από την τυπική διδασκαλία, αλλά εισχωρεί σε σχέση ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και από την πλευρά του φοιτητή.


Φειδάς Αθανάσιος

Έτος αποφοίτησης : 2020

Εργασιακή θέση σήμερα : Δημοτικός Υπάλληλος (Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Δήμος Καλαμάτας)

Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό για να συνεχίστε τις σπουδές σας;

Εμπλουτισμός των γνώσεων μου πάνω στην οργάνωση και διοίκηση. Η μεγάλη συμβολή που έχει στην επαγγελματική μου εξέλιξη

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που αποκτήσατε στις μεταπτυχιακές σας σπουδές και έχουν συμβάλει στην επαγγελματική σας εξέλιξη;

Καλύτερη κατανόηση οικονομικών εννοιών που αφορούν την εργασία μου αλλά και γενικότερα. Οργανωτικότητα , ιεράρχηση προτεραιοτήτων , καθιέρωση στόχων, αποτελεσματικότητα.

Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους παρακολουθούν τώρα το μεταπτυχιακό;

Να δείξουν την απαραίτητη προσοχή στην παράδοση των μαθημάτων απ΄ τους καθηγητές, οι οποίοι είναι υψηλού επιπέδου και θα αποκομίσουν πολύ σημαντικές γνώσεις, οι οποίες σίγουρα θα τους είναι χρήσιμες στην περαιτέρω επαγγελματική τους και όχι μόνο εξέλιξη

Μοιραστείτε μαζί μας μια εμπειρία από τις σπουδές σας στο μεταπτυχιακό που ξεχωρίζετε.

Η ισότιμη αντιμετώπιση που είχαμε οι φοιτητές του μεταπτυχιακού, απ ΄όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού.