Διοίκηση

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (Master in Public Management).
Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική Επιτροπή

1.Αγγελίδης Τιμόθεος, Διευθυντής
2. Φωτόπουλος Γεώργιος, Μέλος ΔΕΠ
3. Σκίντζη Βασιλική, Μέλος ΔΕΠ
4. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Μέλος ΔΕΠ
5. Γιωτόπουλος Ιωάννης, Μέλος ΔΕΠ

Σύμβουλοι Σπουδών
1. Γιωτόπουλος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
2. Σκίντζη Βασιλική Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
3. Γρίβα Κρίνα Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Γιαννακοπούλου Δήμητρα, Προϊσταμένη Γραμματείας
Μαλής Ανδρέας, Τεχνική Υποστήριξη

Διδακτικό Προσωπικό

Αγγελίδης Τιμόθεος – Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ
Γιωτόπουλος Ιωάννης –  Αναπληρωτής Καθηγητής
Δασκαλοπούλου Ειρήνη– Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σκίντζη Βασιλική – Επίκουρος Καθηγήτρια
Φωτόπουλος Γιώργος – Καθηγητής