Τηλ : 2710230123-128 | ESCLASS

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (Master in Public Management).
Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών έχει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική Επιτροπή

1.Λιαργκόβας Παναγιώτης (Διευθυντής)
2.Αγγελίδης Τιμόθεος (Αναπλ. Διευθυντής)
3.Θωμάκος Δημήτριος, Μέλος ΔΕΠ
4. Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ
5.Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Μέλος ΔΕΠ

 

Close Menu