Διοίκηση

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (Master in Public Management).
Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και του Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών έχει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική Επιτροπή.

Διευθυντής Π.Μ.Σ. & Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου
Λιαργκόβας Π., Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή
Θωμάκος Δ., Καθηγητής
Δασκαλοπούλου Ειρ., Λέκτορας
Ευαγγελόπουλος Παν., Λέκτορας