Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων (Master in Public Management).
Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική Επιτροπή

1.Λιαργκόβας Παναγιώτης Μέλος ΔΕΠ
2.Αγγελίδης Τιμόθεος Διευθυντής
3.Θωμάκος Δημήτριος, Μέλος ΔΕΠ
4. Φωτόπουλος Γεώργιος, Μέλος ΔΕΠ
5.Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Μέλος ΔΕΠ