Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (MSc in Public Management)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου