Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΟΔΔΥΔΟΕ) του Τμήματος οικονομικών Επιστημών αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων. Στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων ανώτερων στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2006 και είναι ένα από τα ελάχιστα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα το οποίο εξειδικεύεται στη Διοίκηση του Δημοσίου Τομέα. Οι απόφοιτοί του κατέχουν θέσεις ευθύνης τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα συμβάλλοντας ενεργά στη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Αναπληρωτής Καθηγητής Τιμόθεος Αγγελίδης