Δασκαλοπούλου ΕιρήνηΕιρήνη Φ. Δασκαλοπούλου

Επίκουρος Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 2710-230129

Εσωτ. τηλ. 1201

Φαξ: 2710-230139

Email: daskal@uop.gr

‘Ωρες Γραφείου: Κάθε Τρίτη 15:00-18:00

Προσωπική ιστοσελίδα: http://econ.uop.gr/~daskal

Διεύθυνση: Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Θέση Σέχι

Πρώην 4ο πεδίο βολής, Τρίπολη 22100

Σπουδές

Πτυχίο: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικον. Επιστημών, 1990-1994.

Μεταπτυχιακό: Μ.Α. (D.S.P.U.), Economics, I.C.A.M.A.S. – M.A.I.Ch., Greece , 1995.

Μεταπτυχιακό: Μ.Sc., Economics, I.C.A.M.A.S. – M.A.I.Ch. , Greece , 1998.

Διδακτορικό: Ph.D., Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικον. Επιστημών, Greece, 2005. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Κλαδική Δημογραφία και Παραγωγική Αποτελεσματικότητα στην Ενεργειοβόρο Ελληνική Βιομηχανία”.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κλαδική δημογραφία – είσοδος / έξοδος, επιβίωση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, ανάλυση αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις / επενδυτικά κίνητρα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς και ζήτησης με μικροστοιχεία.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Daskalopoulou, I. and Liargovas, P. (2010) Regional determinants of manufacturing start-ups in Greece: evidence on the effect of agglomeration economies, Applied Economics Letters, forthcoming.
Daskalopoulou, I. and Petrou, A. (2010) Entrepreneurial growth expectations and information flows in networks, Journal of Small Business and Enterprise Development, 17 (3), 334-349.
Petrou, A., Liargovas, P. and Daskalopoulou, I. (2010). “Entrepreneurship Incubators and Economic Growth: An Across Countries Empirical Analysis”. Nova Science Publishers, NY. Daskalopoulou, I., Liargovas, P. and Petrou, A. (2010) A comparative study of business incubators and technoparks in the EU, International Journal of Innovation and Regional Development, 2 (3), 198-220 .
Daskalopoulou, I. and Petrou, A. (2009) Urban tourism competitiveness: networks and the regional asset base, Urban Studies, 46 (4), 779-801