Σκίντζη ΒασιλικήΒασιλική Δ. Σκίντζη

Λέκτορας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 2710-230122

Εσωτ. τηλ. 1210

Φαξ: 2710-230139

Email: vikiski@uop.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://econ.uop.gr/~vikiski

Διεύθυνση: Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Θέση Σέχι

Πρώην 4ο πεδίο βολής, Τρίπολη 22100

Σπουδές

Πτυχίο: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 1994-1998

Μεταπτυχιακό: Μ.Sc. Economics & Finance, University of Warwick, UK , 1999.

Διδακτορικό: Ph.D., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, 2004. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Dynamic Correlation Models in Finance”

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Χρηματοοικονομική οικονομετρία, διαχείριση κινδύνου, διεθνείς χρηματαγορές.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Skintzi, V. and A. Refenes (2006) “Bond Volatility Spillovers and Dynamic Correlation in European Bond Markets” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 16, No. 1, pp. 23-40.
Skintzi, V and A. Refenes (2005) “Implied Correlation Index: A New Measure of Diversification” Journal of Futures Markets, Vol 25, No. 2, pp. 171-197.
Skintzi, V., G. Skiadopoulos and A. Refenes (2005) “The Effect of Mis-Estimating Correlation on Value-at-Risk” Journal of Alternative Investments, Vol. 7, No. 5, pp. 66-82.
Skintzi, V. and S. Xanthopoulos, S (2005) “Evaluation of Correlation Forecasting Models For Risk Management” Lecture Series on Computer and Computational Sciences, VSP/Brill Publishers