Διδάσκοντες

Θωμάκος Δημήτρης – Καθηγητής
Λιαργκόβας Παναγιώτης – Καθηγητής
Φωτόπουλος Γιώργος – Καθηγητής
Αγγελίδης Τιμόθεος – Επίκουρος Καθηγητής
Δασκαλοπούλου Ειρήνη– Επίκουρος Καθηγήτρια
Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης – Επίκουρος Καθηγητής
Σκίντζη Βασιλική – Λέκτορας