Αγγελίδης Τιμόθεος – Αναπληρωτής Καθηγητής – Διευθυντής ΠΜΣ
Λιαργκόβας Παναγιώτης – Καθηγητής
Φωτόπουλος Γιώργος – Καθηγητής
Δασκαλοπούλου Ειρήνη– Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γιωτόπουλος Ιωάννης –  Επίκουρος Καθηγητής
Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης – Επίκουρος Καθηγητής
Σκίντζη Βασιλική – Επίκουρος Καθηγήτρια