Τηλ : 2710230123-128 | ESCLASS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών «Οικονομική Ανάλυση» και «ΟΔΔΥΔΟΕ» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 Μαΐου 2018. Προκειμένου για την κατάρτιση του προγράμματος παρουσιάσεων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει ν’ αποστείλουν στη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, ΤΚ 22100, Τρίπολη) τη διπλωματική τους εργασία σε 3 αντίγραφα (βιβλιοδέτηση με θερμοκόλληση, όχι σπιράλ) και 1  CD, έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018.

Καμία διπλωματική εργασία δεν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα παρουσιάσεων, η οποία θα κατατεθεί πέραν της παραπάνω ημερομηνίας.

Close Menu