ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Σύμφωνα με το αρθ.35 παρ.2 του  ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου  2020 έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 . Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν με…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του 3ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου 2020  έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ