ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η ανάρτηση των αρχείων θα γίνει στο μάθημα ” Κατάθεση Διπλωματικών 2021-2022″ (https://esclass.uop.gr/courses/MAPM181/) στην ενότητα εργασίες. Υπάρχουν δύο εργασίες, μία για το αρχείο της Διπλωματικής εργασίας  σε μορφή pdf και μία…

Continue ReadingΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ