ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» έως τις 23-08-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο…

Continue ReadingΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ