ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Η εξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογιστική» με διδάσκοντα τον κ. Αγγελίδη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04/09/2019 και ώρα 15:00-17:00.

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΔΔΥΔΟΕ