ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΟΔΔΥΔΟΕ 2022-23

Οι συνεντεύξεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MICROSOFT TEAMS την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου…

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΟΔΔΥΔΟΕ 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» έως τις 20-08-2023 . Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται:…

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ