ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET – Εκδήλωση του Κύκλου Ανοικτών Διαλέξεων με θέμα: Η δραχμή δεν (θα) είναι λύση

Πρόσκληση  

Continue Reading ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET – Εκδήλωση του Κύκλου Ανοικτών Διαλέξεων με θέμα: Η δραχμή δεν (θα) είναι λύση