(30-07-2015) Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» έως τις 21-08-2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής) Τ.Κ. 22100, Τρίπολη