ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» για τους φοιτητές που δεν παρουσίασαν τον Μάρτιο του 2023 ορίζεται η 15/05/2023. Η παρουσίαση των διπλωματικών θα γίνει στις…

Continue ReadingΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ