(19-05-2016) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.

Continue Reading(19-05-2016) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ