Τηλ : 2710230123-128 | ESCLASS

(08-10-2015) Ανακοίνωση για σίτιση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για σίτιση από τις 9 Οκτωβρίου έως…

Continue Reading
Close Menu