(22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(08-10-2015) Ανακοίνωση για σίτιση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για σίτιση από τις 9 Οκτωβρίου έως και τις 20 Οκτωβρίου 2015. Πληροφορίες θα βρείτε στην  ιστοσελίδα foitmer.uop.gr.