(22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων»…

Continue Reading(22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015

(09-10-2015) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16

Continue Reading(09-10-2015) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16