(22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων»…

Continue Reading (22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015

(09-10-2015) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16

Continue Reading (09-10-2015) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16

(08-10-2015) Ανακοίνωση για σίτιση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για σίτιση από τις 9 Οκτωβρίου έως…

Continue Reading (08-10-2015) Ανακοίνωση για σίτιση