ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί , φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο αποφοίτων στο παρακάτω…

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

Ιδρυματικό Αποθετήριο – Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ιδρυματικό Αποθετήριο – Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου Ενημερώνονται όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή τους διατριβή ότι πρέπει υποχρεωτικά να συνδεθούν στο Ιδρυματικό…

Continue ReadingΙδρυματικό Αποθετήριο – Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2022-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2022-2023