ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΩΔΙΚΟΙ

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας τους ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» παρακαλείσθε να   προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται στην ανακοίνωση https://es.uop.gr/el/announces/1267-email προκειμένου για την ενεργοποίηση των κωδικών σας. Προκειμένου…

Continue ReadingΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΩΔΙΚΟΙ