ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΩΔΙΚΟΙ

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας τους ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» παρακαλείσθε να   προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται στην ανακοίνωση https://es.uop.gr/el/announces/1267-email προκειμένου για την ενεργοποίηση των κωδικών σας. Προκειμένου…

Continue Reading ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Την Δευτέρα 16/11/2020  και ώρα 15:15 κατά την διάρκεια του μαθήματος του κου Αγγελίδη θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των μαθημάτων επιλογής του Β΄ εξαμήνου. Γραμματεία ΠΜΣ

Continue Reading ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ