ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προκειμένου για την παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» και την κατάρτιση του προγράμματος παρουσιάσεων, παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ν’ αποστείλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, ΤΚ 22100, Τρίπολη) τη διπλωματική τους εργασία σε 3 αντίγραφα (βιβλιοδέτηση με θερμοκόλληση, όχι σπιράλ) και 1  CD, έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Καμία διπλωματική εργασία δεν θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα παρουσιάσεων, η οποία θα κατατεθεί πέραν της παραπάνω ημερομηνίας.