Μαθήματα ΠΜΣ Δευτέρας – Τρίτης

Μαθήματα ΠΜΣ Δευτέρας – Τρίτης

Επειδή σημαντικός αριθμός φοιτητών αντιμετωπίζει πρόβλημα μετακίνησης τη Δευτέρα 9/3 και Τρίτη 10/3, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί σε όλους τους φοιτητές η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Τιμόθεος Αγγελίδης
Διευθυντής ΠΜΣ