Ανακοίνωση – Μαθήματα Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση – Μαθήματα Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019.