(08-10-2015) Ανακοίνωση για σίτιση

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για σίτιση από τις 9 Οκτωβρίου έως και τις 20 Οκτωβρίου 2015. Πληροφορίες θα βρείτε στην  ιστοσελίδα foitmer.uop.gr.