Παρουσιάσεις διπλωματικών παρασκευής 13/3

Παρουσιάσεις διπλωματικών παρασκευής 13/3

Επειδή σημαντικός αριθμός συναδέλφων σας αντιμετωπίζει πρόβλημα μετακίνησης την Παρασκευή 13/3, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί σε όλους τους φοιτητές η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Θα πρέπει να αναρτήσετε την παρουσίασή σας στην ενότητα «εργασίες» του esclass μέχρι την Πέμπτη 12/3.

Τιμόθεος Αγγελίδης

Διευθυντής

ΠΜΣ