Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών 2019-2020 – 3η ομάδα

Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών 2019-2020 – 3η ομάδα

Για την ανάρτηση των αρχείων (διπλωματικής-παρουσίασης) θα συνδεθείτε στο esclass.uop.gr με τον λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (mapm19xxx) . Η ανάρτηση των αρχείων θα γίνει στο μάθημα” Κατάθεση Διπλωματικών 2019-2020 – 3η ομάδα” μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Στην ενότητα εργασίες του μαθήματος θα βρείτε 2 εργασίες , η πρώτη για το κείμενο της διπλωματικής (σε μορφή pdf) και η δεύτερη για το αρχείο παρουσίασης της διπλωματικής (σε μορφή pdf).