ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α’ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (http://e-secretary.uop.gr/unistudent/) από την Παρασκευή 10/11/17 έως και την Παρασκευή 17/11/17.
Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική.