(10-02-2016) ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με βάση τις προτιμήσεις στα μαθήματα επιλογής στο Π.Μ.Σ «Ο.Δ.Δ.Υ.Δ.Ο.Ε.» σας ενημερώνουμε ότι για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2015-16 θα προσφερθούν τα κάτωθι μαθήματα:

  1. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Λαζακίδου)
  2. Οικονομικές Πολιτικές της ΕΕ (Λιαργκόβας – Αποστολόπουλος)
  3. Μάρκετινγκ (Ευαγγελόπουλος)

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ΔΕΝ έχουν δηλώσει κάποιο από τα παραπάνω μαθήματα (καθώς και οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει καθόλου δήλωση μαθήματος) να δηλώσουν ένα από τα παραπάνω μαθήματα ηλεκτρονικά στο dpsihog@uop.gr έως και το Σάββατο 13/02/2016.