Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

1 Βασικές Οικονομικές Αρχές και Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις Λιαργκόβας, Δευτέρα 3-6 ΑΙΘ. Β1
2 Οργάνωση και Διοίκηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ευαγγελόπουλος, Δευτέρα 6-9 ΑΙΘ.Β1
3 Δημόσια Οικονομική Δασκαλοπούλου, Τρίτη 3-6 ΑΙΘ.Β1
4 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αγγελίδης, Τρίτη 6-9ΑΙΘ.Β1