ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Την Δευτέρα 16/11/2020  και ώρα 15:15 κατά την διάρκεια του μαθήματος του κου Αγγελίδη θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των μαθημάτων επιλογής του Β΄ εξαμήνου.

Γραμματεία ΠΜΣ