Ανακοίνωση Δασκαλοπούλου

Ανακοίνωση Δασκαλοπούλου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11.09.17 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-17:00

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ