ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» αναστέλλονται έως και 24.03.2020 με βάση το ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 783/10.03.2020 του Υπουργείου Παιδείας.