ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» που έχουν προγραμματιστεί στις 13.03.2020 θα πραγματοποιηθούν μόνο εξ΄ αποστάσεως. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β΄783/10.03.2020 αναστέλλονται έως και  24.03.2020 οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.