ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (http://e-secretary.uop.gr/unistudent/) από την Δευτέρα 12/03/2018 έως και την Κυριακή 18/03/2018.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική.