ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2015 ¨ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-18:00  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ».

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00-21:00 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.