(13-01-2016) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ (3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ 1 CD)

ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22.02.2016.