Φροντιστηριακή διάλεξη την Τετάρτη 26/5/2021

Φροντιστηριακή διάλεξη την Τετάρτη 26/5/2021

Στο πλαίσιο του μαθήματος ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων Β εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακή διάλεξη την Τετάρτη 26/5/2021 στις 17:00-20:00. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον ΥΔ Νίκο Φιλιππόπουλο.

Η τηλεδιάσκεψη θα ενεργοποιηθεί στο μάθημα της κα Σκίτζη “Ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.