(15-02-2016) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΝ κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΔΕΝ ΘΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-02-2016.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ