Εξέταση του μαθήματος Δημόσια Οικονομική

Εξέταση του μαθήματος Δημόσια Οικονομική

Η εξέταση του μαθήματος Δημόσια Οικονομική θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 18/9 και ώρα 4:00-6:00.