(17-02-2016) ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνεστε ότι μεταφέρεται η ημερομηνία παρουσιάσεων των Διπλωματικών Εργασιών των Π.Μ.Σ. «Ο.Δ.Δ.Υ.Δ.Ο.Ε.» και «Οικονομικής Ανάλυσης» για το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016.

Κατόπιν τούτου, παρατείνεται και η ημερομηνία κατάθεσης των Διπλωματικών Εργασιών, με καταληκτική ημερομηνία την 11η Μαρτίου 2016.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που προτίθενται να παρουσιάσουν στις 19-3-2016 μπορούν να συνεχίσουν ν’ αποστέλλουν e-mail στο dpsihog@uop.gr έως και τις 4-3-2016.