ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΔΔΥΔΟΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΔΔΥΔΟΕ

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Β’ εξαμήνου του Π.Μ.Σ. «Ο.Δ.Δ.Υ.Δ.Ο.Ε.» να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (http://e-secretary.uop.gr/unistudent/) από την Δευτέρα 18/03/2019 έως και την  Τετάρτη 27/03/2019.

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική.