(19-05-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, απόΤρίτη 19 Μαΐου 2015 έως και Παρασκευή 29 Μαΐου 2015για να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά την καθορισμένη ημερομηνία και σε περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση, δεν γίνεται η ανακήρυξη πτυχιούχου.

Η ορκωμοσία του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στις 12/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία από τις 10:00-11:30 της ίδιας ημέρας προκειμένου να υπογράφουν τα απαραίτητα διαδικαστικά έγγραφα.   

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ