(19-05-2016) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ» ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΟΔΔΥΔΟΕ»

ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.