(18-12-2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Continue Reading(18-12-2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(16-12-2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(16-12-2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Continue Reading(16-12-2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων»…

Continue Reading(22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015