ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΟΔΔΥΔΟΕ

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» έως τις 23-08-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π.Μ.Σ. «ΟΔΔΥΔΟΕ»

Θέση Σέχι (Πρώην 4ο Πεδίο Βολής)

Τ.Κ. 22100, Τρίπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021-2022