(22-10-2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-10-2015 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Οργάνωση & Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών & Επιχειρήσεων» ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ