Τηλ : 2710230123-128 | ESCLASS

(24-10-2014) Ανακοίνωση για τη Δευτέρα 27-10-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2014 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Close Menu